פרוייקט אונו סנטר – בביצוע!

פרוייקט אונו סנטר בביצוע!

מתקדמים עם דיפון וחפירה של 4 מרתפי חניה שאמורים לשרת 200 יחידות דיור וכ40000 מ"ר מסחר ותעסוקה.

אדריכלים: LSA לזרוביץ אדריכלים
קונסטרוקטור: רמי בלס
ניהול ופיקוח: גיאומטריקס הנדסה